Råvaror

Väderlagrat virke. Väderlagrat, ett lustigt ord som innefattar hela stammar av framförallt ek. Andelen specialsågad ek för alla möjliga ändamål ökar stadigt. Det kan till exempel vara kölar till gamla skutor eller spant i specialform. Vid dessa specialbeställningar utnyttjas trädens krokighet för maximal användbarhet och styrka.