Virkestorken

Nyligen sågat virke innehåller en stor mängd fritt vatten, mängden kan variera mellan cirka 25–30 procent som är fibermättnad av de flesta träslag. För att torka virket används en virkestork. Fukthalten är ofta olika för olika träslag och torkningen är en komplex process.